Máy ngành may chính hãng

SenKha cung cấp các loại máy móc, trang thiết bị, linh phụ kiên chính hãng cho khách hàng là các xưởng, nhà máy may.